Earlids 2

Druga odsłona cyklu Earlids, którego poszczególne części realizowane są według zbliżonej metody: samoewoluująca, wielokanałowa kompozycja/instalacja umieszczona w wyciemnionym pomieszczeniu, do którego transmitowane są odgłosy środowiska zewnętrznego.

Odtwarzany dźwięk ulega głębokim przeobrażeniom w czasie rzeczywistym, a forma tych przekształceń zależna jest od rozmaitych czynników zewnętrznych np. pogody, pływów oceanicznych, ruchu osób i zwierząt, maszyn, aktywności ciągów komunikacyjnych - danych pochodzących z mierzalnych procesów, odpowiadających tematowi danej edycji Earlids. Obecna kieruje się ku uliczce sąsiadującej z Kroniką, która jest miejscem ulicznego handlu okolicznych mieszkańców, na różne sposoby starających się reperować domowe budżety, a generujących przy tym mnogość złożonych odgłosów.

Pierwsza instalacja Earlids prezentowana była w Krakowie w Fundacji No Local w ramach projektu Fragile Boredom.

 

Each of the works within the planned Earlids series is meant to use similar scheme: live, self-evolving multichannel composition/installation in a darkended room, incorporating environmental sounds, driven by weather condtions and/or other measurable processes (water flow, ocean tides, machinery or people movement, insects etc). The final sonic and spatial outcome of each iteration is expected to vary considerably, given the unpredictable matrix of possible circumstances.

http://kronika.org.pl/wystawy/biezace/448-pawel-kulczynski-earlids-2

all content is copyrighted unless otherwise stated | mail°tropajn.com | kulczynski.net