Earlids 3 + tropajn live > Spanien19C, Århus, Denmark

10.09 – 02.10. 2011
13.00 –17.00

http://www.spanien19c.dk

Each of the works within the planned Earlids series is meant to use similar scheme: live, self-evolving multichannel composition/installation in a darkended room, incorporating environmental sounds, driven by weather condtions and/or other measurable processes (water flow, ocean tides, machinery or people movement, insects etc). The final sonic and spatial outcome of each iteration is expected to vary considerably, given the unpredictable matrix of possible circumstances. 

Alle værkerne i Earlid-serien følger det samme forløb: levende, selvudfoldende multikanal kompositioner i et mørklagt rum, opbygget af omgivelsernes lyde, ekko af vejrliget og andre målbare processer som vandstrømme, tidevandsbølger, maskineri og insekter i bevægelse. Det endelige lydlige og rumlige resultat af disse, forventes at variere betragteligt, på baggrund af de forskelligartede input.

http://tropajn.com/sound/item/110-earlids-2
http://tropajn.com/sound/item/92-earlids-1

Alle værkerne i Earlid-serien følger det samme forløb: levende, selvudfoldende multikanal kompositioner i et mørklagt rum, opbygget af omgivelsernes lyde, ekko af vejrliget og andre målbare processer som vandstrømme, tidevandsbølger, maskineri og insekter i bevægelse. Det endelige lydlige og rumlige resultat af disse, forventes at variere betragteligt, på baggrund af de forskelligartede input.
all content is copyrighted unless otherwise stated | mail°tropajn.com | kulczynski.net