Protest Song 2014

wykorzystano wypowiedzi Pani Marzeny Siwak, przedstawicielki społeczności Romskiej w Tarnowie
http://www.bwa.tarnow.pl/1,85,wystawy,tajsa-.html

kurator: Paweł Szroniak
dwukanałowa instalacja dźwiękowa przeznaczona do prezentacji w parku miejskim w Tarnowie

poniżej pomysł wyjściowy, ostatecznie zrealizowany pośrednio w oparciu o różne wypowiedzi Pani Marzeny Siwak podczas wywiadu przeprowadzonego przez osoby trzecie, nazwisk nie pomnę niestety

Praca podejmuje problematykę erozji swobód osobistych i zanikania przestrzeni prawdziwe publicznych w oparciu o casus polskich Romów. Groteskowy często stosunek państwowej administracji wobec praw tej mniejszości wskazuje na szerszy problem obwarowań i zakazów dotyczący nas wszystkich.

Sytuację Romów można zuniwersalizować, a jej graniczny charakter odnoszący się do podstawowych zdobyczy europejskiej integracji w zakresie możliwości wyboru miejsca pobytu i trybu codziennego życia obnaża powierzchowność i fakultatywność oferowanej nam wolności.

Tym samym uciskana mniejszość po raz kolejny staje się probierzem standardów demokracji, a negatywna weryfikacja tej próby zmusza do zastanowienia się nad porządkiem społecznym i prawnym oraz rzeczywistym zakresem deklarowanych swobód.

Materiałem wyjściowym kompozycji będą nagrania zarejestrowane podczas warsztatów z przedstawicielami tarnowskiej społeczności Romów, którzy zostaną poproszeni o wyrecytowanie lub zaśpiewanie dostarczonego im tekstu w języku romani. Będzie to tłumaczenie fragmentów polskiej ustawy z lat 60-tych “regulującej” zasady współistnienia tej mniejszości w społeczeństwie PRL-u, w tym przymuszania do stałego osiedlania, podejmowania pracy etc. \

Pięćdziesięcioletni dokument, będący przecież wytworem władzy totalitarnej, zdaje się być zaskakująco współczesny w kwestii formułowanych wobec Romów oczekiwań, sprzecznych zarówno z ich tradycją, jak i obecnym prawem do swobodnego przepływu osób. Tekst zostanie przygotowany w formie quasi-pieśni, z wyodrębnieniem fragmentów repetytywnych i próbą zbudowania formy rytmicznej.

Uzyskane nagrania poddane zostaną złożonej edycji i przetworzeniu w celu uzyskania spójnej formy muzycznej o charakterze pieśni, czytelnej w wymowie emocjonalnej i harmonicznej, przy zachowaniu rozpoznawalnego języka romani w wielu fragmentach. Utwór może być odtwarzany cyklicznie np. przez 10 minut o każdej pełnej godzinie, w celu zachowania relacji z naturalną audiosferą parku.

Installations