Fulcrum / Ikosynth 2023

Projected on IKOSYNTH - a custom PA system designed and made by the artist: an icosahedral, fully symmetrical 12 channel ambisonic speaker array.

Paweł Kulczyński, Fulcrum projected on Ikosynth at Sanatorium of Sound, 2023, photo: K. Zdziebło Paweł Kulczyński, Fulcrum projected on Ikosynth at Sanatorium of Sound, 2023, photo: K. Zdziebło

FULCRUM is a multichannel, parametrically-driven ambisonic audio installation/composition that addresses the ecological loss caused by the climate crisis and the potential for environmental and societal disturbances, including wars, as a result. To understand and come to terms with this situation, it is necessary to grieve and find new adaptive strategies. The concept of "Dark Ecology" by Timothy Morton is particularly useful in this regard: "This is the state of affairs of the Anthropocene, where ecological awareness (...) implicates us all in some sort of environmental film noir: just as the detective is also the criminal, the philosopher is part of the massively distributed thing that is the human species and contributes to mass extinction".

FULCRUM implements a fully multichannel, polyphonic ambisonic synthesis and spatial sound propagation method, using state-of-the-art virtual modular environment combining various techniques to create a unique sonic and composing experience. It can be tailored to different existing speaker arrays, bringing spatially rich electronic compositions to the widest possible audience and venues. At Sanatorium of Sound it is presented on IKOSYNTH - a custom PA system designed and made by the artist: an icosahedral, fully symmetrical 12 channel ambisonic speaker array to host three people maximum inside of the 4m diameter sphere, used both for the composing and listening.

The composition is prepared with surround information embedded directly into every instrument's characteristics. Each note is routed and spatialized independently via complex audio synthesis and propagation chain, allowing single sound's building parts to be scattered around in virtual space. This approach differs widely from the more common approach of adapting stereo tracks to multichannel setups, leading to a much more detailed and sophisticated modern electronic sound experience.

 

Paweł Kulczyński
FULCRUM prezentowane na 12 głośnikowym systemie IKOSYNTH

FULCRUM to wielokanałowa kompozycja ambisoniczna modulowana parametrycznie, która podejmuje temat ekologicznych strat spowodowanych kryzysem klimatycznym oraz zakłóceń środowiskowych i społecznych, włącznie z wojnami, jako ich skutku. Aby zrozumieć i zaakceptować tę sytuację, konieczne jest przeżycie żałoby i znalezienie nowych strategii adaptacyjnych. Koncept "mrocznej ekologii" autorstwa Timothy'ego Mortona jest szczególnie użyteczny w tym kontekście: "Jest to stan rzeczy Antropocenu, gdzie ekologiczna świadomość (...) wikła nas wszystkich w rodzaj środowiskowego, kryminalnego filmu noir: tak jak detektyw jest również przestępcą, tak filozof jest tu elementem szeroko rozproszonego bytu, jakim jest gatunek ludzki i przyczynia się do masowego wymierania".

FULCRUM wykorzystuje wielokanałową syntezę ambisoniczną i przestrzenną propagację dźwięku, używając wirtualnego środowiska modularnego łączącego różne narzędzia, aby stworzyć unikalne doświadczenie dźwiękowe i kompozytorskie. Kompozycja może być dostosowana do różnych układów głośnikowych, dostarczając przestrzenne kompozycje elektroniczne szerokiej publiczności. Na Sanatorium Dźwięku prezentowana jest na systemie nagłośnieniowym IKOSYNTH - zaprojektowanym i wykonanym przez artystę. Jest to 12 głośnikowa matryca ambisoniczna, ikozahedralna - czyli w pełni symetryczna - o średnicy 4m, mogąca pomieścić maksymalnie trzy osoby wewnątrz.

Kompozycja jest przygotowana z informacjami przestrzennymi wbudowanymi bezpośrednio w cechy syntetycznych instrumentów. Każda nuta midi jest kierowana i rozmieszczana w przestrzeni niezależnie od innych za pomocą złożonego łańcucha syntezy i propagacji dźwięku, pozwalając na rozproszenie poszczególnych elementów instrumentacji w wirtualnej, dookólnej przestrzeni akustycznej. Ta metoda różni się znacznie od częstej adaptacji ścieżek stereo do wielokanałowych konfiguracji i oferuje wyrafinowane bogactwo dźwięku przestrzennego w kompozycjach elektroakustycznych.

Installations